Stypendia Rady Powiatu Żarskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, nauki zawodu, działalności artystycznej i sporcie.