B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń:

1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;

3) korzysta z danych katastru nieruchomości;

4) sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;

5) korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;

6) aktualizuje dane katastru nieruchomości;

7) ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.

2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

Uczeń:

1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;

2) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;

3) sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;

4) kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.