INAUGURACJA
„PERCEPTUS IT SECURITY ACADEMY”

W czwartek 22 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w inauguracji projektu Perceptus IT Security Academy, organizowanej przez firmę Perceptus wspólnie z wieloma partnerami (m. in. Nexus, Dell, Eset, Utimaco). Projekt skierowany jest do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają ambicje pracować w sektorze nowych technologii, szczególnie w branży bezpieczeństwa.

Projekt przewiduje zajęcia wykładowe i warsztatowe w grupach, ustalonych na podstawie wyniku testu przeprowadzonego na inaugurację akademii. Będą one dotyczyły różnych zagadnień, krótko przedstawionych na pierwszym wykładzie.

Projekt daje ogromne szanse ambitnym osobom na poznanie praktycznych zagadnień i problemów rozwiązywanych przez firmę w trakcie realizacji zamówień. Możliwa jest także bliższa współpraca polegająca m. in. na płatnych stażach, praktykach, czy wręcz pracy nawet w trakcie nauki w Technikum Informatycznym.

Pragniemy stworzyć naszym uczniom możliwości podjęcia stabilnej, prestiżowej i perspektywicznej pracy w firmach z branży informatycznej w naszym regionie i za granicą. Będziemy przedstawiali oferty firm głównie lokalnych dotyczących pracy, kursów i szkoleń, praktyk, czy warsztatów, by uczniowie Technikum Informatycznego, choć nie tylko, mieli szerokie możliwości wyboru swojej ścieżki kariery zawodowej.

Będzie także możliwość zapoznania się z wymaganiami pracodawcy i jego oczekiwaniami, by jeszcze w czasie nauki szkolnej poznać i opanować umiejętności konieczne do podjęcia pracy. W razie dużego zainteresowania możliwa jest bliższa współpraca naszej szkoły z firmą Perceptus.