Z okazji jubileuszu 70 lat Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w piątek 16 września odbyła się impreza towarzysząca: „Rajd po Zielonym Lesie ku pamięci Jerzego Wiśniewskiego”. W rajdzie wzięli udział absolwenci szkoły, jej obecni pracownicy i przedstawiciele najmłodszego pokolenia, dla którego była to ważna lekcja historii regionu.
 
  Jerzy Wiśniewski przez 38 lat był nauczycielem w żarskiej budowlance, od 1968 roku do emerytury w 1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych. Wybitny pedagog znany był również ze swoich wielu zainteresowań pozaszkolnych, przede wszystkim działał w harcerstwie i na polu turystyki – był komendantem XIV Szczepu „Harc – Łaziki” i twórcą Szkolnego Klubu Turystycznego „Łaziki”.
  Nie sposób wymienić w tej krótkiej notce wszystkich jego zasług – w roku 2000 Jerzemu Wiśniewskiemu został nadany tytuł Honorowego Obywatela miasta Żary. Tytuł taki nadaje się osobom o szczególnych zasługach dla miasta, regionu czy kraju, którzy pozostawiają trwały ślad w historii.
   Żarski Zielony Las był wielką miłością Pana Jerzego, znał tutaj każde drzewo, strumyk, pagórek, kamień, ścieżkę. Wydał nawet w 2006 roku własny przewodnik pt. „Spacerkiem po Zielonym Lesie”. Tutaj też znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą zasługi tego wyjątkowego człowieka.

no images were found