W zakładce „Plan” znajduję się plan lekcji obowiązujący od

dn. 9 maja 2016 r.