Uczniowie ZSB wzięli udział w I Konferencji Naukowej pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa. Broń masowego rażenia i cyberbezpieczeństwo jako klasyczne i współczesne wyznaczniki ewolucji bezpieczeństwa. Profesorowie, doktorzy Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej i wielu innych uczelni wygłosił swoje referaty dotyczące tematyki bezpieczeństwa w tym obszarze. Organizatorem konferencji była Łużycka Szkoła Wyższa.