6 października 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie „EKOPRACOWNI – zielone serce szkoły”. Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ze wsparciem środków pochodzących z budżetu Powiatu Żarskiego.
W otwarciu nowoczesnego warsztatu energii odnawialnej uczestniczyli: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Roman Mazurkiewicz, Sekretarz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Piotr Barczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak, Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach dr Roman Józefiak, przedstawiciele Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Żarski.
Nasi Uczniowie zaprezentowali wspaniałe zajęcia, w których uczestniczyli zaproszeni Goście.