12 października w naszej szkole podpisane zostało porozumienie o współpracy z Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Otwiera ono Uczniom ZSB możliwość korzystania z doświadczeń inżynierskich. Daje szansę lepszego przygotowania do wykonywanego zawodu, poznania zasad etyki zawodowej. Umożliwia również udział w szkoleniach i seminariach w zakresie nowych przepisów prawnych, norm, materiałów budowlanych czy technologii wykonawstwa. Pan Wojciech Poręba, przewodniczący Prezydium OR LOIIB, po podpisaniu porozumienia z Panią Dyrektor Agnieszką Świątkowską, spotkał się także z uczniami klas technikum, by wygłosić swoją prelekcję. Tego typu spotkania mają przyczynić się do propagowania wśród młodych adeptów praktycznej wiedzy i pasji do budowania‍♀️️