14 października , jak co roku, obchodzony jest w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Oczywiście, z tego powodu jest to święto lubiane nie tylko przez nauczycieli, ale również, nie mniej, przez uczniów :). Także tego roku-13października 2015 r. obchodziliśmy to święto. Z tej okazji odbył się artystyczny występ uczniów naszej szkoły. Wszystko to dla nauczycieli w podzięce za trud włożony w wychowanie i nauczanie uczniów naszej szkoły oraz pracowników szkoły za ich ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania. Było dużo kwiatów, słów wdzięczności i obustronnych uśmiechów.
Całą uroczystość zamknęła pani Dyrektor, wręczając nagrody Dyrektora.