ORGANIZOWANE JEST WYJŚCIE DO KINA na polski film „Karbala”

21 października (środa) na godzinę 11:00

Idą wszystkie klasy ZSB (oprócz pierwszych) bilety w cenie 11 zł.

Konkretnych informacji udziela pani Małgorzata Pawlaczyk w bibliotece. karbala