Albert Czerwonajcio

 – urodził się 09 maja 1933 r. w Lidzie (obecnie Białoruś).

 Okres dzieciństwa spędził z rodzicami, którzy zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. Po zakończeniu wojny rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej, przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Żarach.

Studia na Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1951 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej o specjalności budownictwo.

W roku 1955 przeniósł się na Politechnikę Śląską do Gliwic, kontynuując studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego ze specjalizacją budowy mostów. Tytuł magistra uzyskał w listopadzie 1956 r.

Pracę zawodową jako projektant rozpoczął w Wojewódzkim Biurze Projektów w Zielonej Górze.

Ze szkołą związał się w lutym 1960 r. podejmując pracę nauczyciela w Szkole Rzemiosł Budowlanych. Szybko awansował, obejmując w 1961 r. stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych, a w roku 1973 stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, które piastował przez 18 lat, pozostawiając autorski projekt obecnego budynku szkoły.

Po przejściu w 1991 r. na emeryturę aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, nadal służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Albert Czerwonajcio był człowiekiem o niezwykłej osobowości, który umiejętnie godził zajęcia zawodowe ze swoimi zainteresowaniami i pasjami. Interesował się geologią i mineralogią. Zgromadził wspaniałą kolekcję minerałów z całego świata. Niezmiennie pasjonował się fotografią i dużo podróżował, co przełożyło się na liczne wystawy i nagrody.

Był człowiekiem niezwykle pozytywnej energii, szlachetności a równocześnie ogromnej skromności. Pełen entuzjazmu, empatii, ciepła i serdeczności, zawsze otwarty na świat i ludzi.

Współpraca z Nim była zaszczytem, dlatego Wszystkim Nam będzie Go bardzo brakowało.