19 lutego o godzinie 12.00 w auli ZSO w Żarach odbyło się Powiatowe Podsumowanie Sportu Szkolnego. W spotkaniu wzięli udział Starosta, działacze samorządowi powiatu żarskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy różnych dyscyplin sportowych.

Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Anklewicz z klasy II B TE i Marcin Czajkowski z klasy
III B TG, ponieważ odznaczyli się wybitnymi osiągnięciami sportowymi w poprzednim roku szkolnym. Nasi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywności sportowej oraz udziału w zawodach i konkursach.

Paweł Kurzeja

Nagrody2