29-go maja – Naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście! Mieliśmy zaszczyt gościć szanownych przedstawicieli Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz samego Pana Przewodniczącego Okręgowej Rady – mgr inż. Wojciecha Porębę. Spotkanie napełniło nas energią i siłą do wspólnego działania. Już nie możemy się doczekać wprowadzenia w czyn wspólnych założeń!