PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
w Żarach w imieniu wszystkich nauczycieli
i pracowników Szkoły składa ogromne podziękowania Annie i Eugeniuszowi Ślawskim za słodki upominek przygotowany
przez Państwa z okazji Dnia Nauczyciela. Państwa pomoc w szczególny sposób przyczynia się do realizacji naszych zamierzeń organizacyjnych.