PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły składa ogromne podziękowania Alinie i Markowi Czajkowskim za wsparcie organizacji Dnia Nauczyciela. Słodka niespodzianka okazała się być smakowitym doświadczeniem. To najlepszy wyraz wspaniałych dzieł sztuki cukierniczej. Państwa pomoc niejednokrotnie w szczególny sposób przyczynia się do realizacji naszych zamierzeń organizacyjnych.