Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody w tegorocznej edycji Plebiscytu Edukacyjnego 2023.
Jednocześnie nominację do nagrody w Plebiscycie otrzymała Pani
Dyrektor Agnieszka Świątkowska. Ponadto nominacje otrzymali pracujący w szkole nauczyciele: Agnieszka Dyrba, Marek Pawlaczek, Agata Bartoszewicz i Paweł Kurzeja.