JZSB

Jubileusz 70–lecia „Budowlanki”

17 września 2016 roku

 

   Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Zawodowej „Budowlanka” ma przyjemność i zaszczyt zaprosić wszystkich absolwentów, pracowników i przyjaciół na uroczyste obchody jubileuszu 70-ciolecia szkoły.

Świętowanie rozpoczniemy już w piątek 16 września od imprezy towarzyszącej, która odbędzie się w godzinach popołudniowych. Będzie to „Rajd po Zielonym Lesie” ku pamięci profesora Jerzego Wiśniewskiego.

   Główne obchody odbędą się w sobotę 17 września. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w zakładce: program obchodów. Zaczniemy o godzinie 9.00 uroczystą mszą świętą. Następnie przewidziane jest oficjalne Rozpoczęcie w auli szkolnej połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy, po czym zapraszamy Państwa na sentymentalne spotkania z wychowawcami, profesorami, koleżankami i kolegami z ławy szkolnej. W międzyczasie zapraszamy do zwiedzania szkoły, oglądania wystaw i prezentacji, przeglądania kronik klasowych i szkolnych oraz zdjęć. Po części oficjalnej zapraszamy wszystkich na imprezę plenerową „Wielki Piknik Absolwentów”, który tradycyjnie odbywać się będzie na terenie boisk szkolnych. Wspominać będziemy czas szkolny przy poczęstunku i muzyce.

   Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłoszenia, których można dokonywać wypełniając odpowiedni formularz w zakładce: 70 – lecie. Tam znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w pikniku oraz numer konta, na które należy wpłacać należność. Zgłoszenia można również przesłać pocztą tradycyjną lub dokonać osobiście w sekretariacie szkoły. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2016 roku.

   Informujemy też Państwa o możliwości wsparcia organizacji jubileuszu. Można to zrobić przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia (podlega ona odliczeniu podatkowemu) lub w każdy inny dowolny sposób. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt – zakładka: organizatorzy jubileuszu. Z góry dziękujemy.

   Poszukujemy również materiałów, które wykorzystamy do wydania kolejnego „Informatora jubileuszowego” w formie ilustrowanej kroniki. Jeżeli posiadacie Państwo w swoich domowych archiwach dokumenty czy zdjęcia, które Waszym zdaniem mogą nam się przydać, również prosimy o kontakt z organizatorami.