Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych –kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 

malowanie

remont2

NAUKA W KKZ JEST BEZPŁATNA !!!    

 

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

* tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia. 

Wymagane dokumenty:

– ankieta rekrutacyjna w sekretariacie szkoły

– świadectwo ukończenia gimnazjum

– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie

Kwestionariusz osobowy należy dostarczyć do sekretariatu szkoły . Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

Pobierz odpowiedni kwestionariusz poniżej ! ! !

strzałka_w_dol

KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.pdf

strzałka_w_dol

KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.docx

 

Nabór na KKZ w kwalifikacjach

  • B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
  • B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
  • B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowy
  • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Rozpocznie się od 15.10.2015r. Planowany termin rozpoczęcia KKZ 16.01.2016r.

https://www.facebook.com/zsbzary